Organisatiestructuur 

Introductie

De Esports11 Virtual Football Association werkt met een gestructureerde hiërarchie die is ontworpen om haar activiteiten te stroomlijnen, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van het voetbalprogramma, training en teamprestaties. Dit diagram schetst de rollen en verantwoordelijkheden binnen de vereniging, van de voorzitter op het hoogste niveau tot de technische ondersteunende functies, waardoor een efficiënte werking en strategische besluitvorming wordt gegarandeerd.

Esports11 Diagram
Esports11 Diagram
Voorzitter
Voorzitter

Voorzitter:

 • Discord: Coachingio

 • PSNID: ES11-Coachingio2

 • Positie: Voorzitter

Taakbeschrijving:

 1. Leiderschap en Vertegenwoordiging: Leiden van het bestuursorgaan van Esports11 en vertegenwoordigen van de organisatie in alle externe aangelegenheden en tijdens officiële evenementen.

 2. Strategische Planning: Voorzitten van vergaderingen waar strategische plannen worden gevormd en goedgekeurd, gericht op de langetermijndoelstellingen van de bond.

 3. Beleidsontwikkeling: Samen met het bestuur ontwikkelen en herzien van beleid dat de missie en de doelstellingen van Esports11 ondersteunt.

 4. Stakeholderrelaties: Onderhouden van relaties met belangrijke partners, sponsors en andere relevante stakeholders.

 5. Toezicht: Houden van toezicht op de algemene uitvoering van de organisatiestrategie en de prestaties van de directie.

Algemene Directeur
Algemene Directeur

Algemene Directeur (CEO):

 • Discord: DennyvdBos

 • PSNID: DennyvdBos

 • Positie: Algemene Directeur (CEO)

De Algemene Directeur, of CEO, staat aan het hoofd van de organisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van strategische plannen en doelstellingen. Hij of zij coördineert de volgende afdelingen:

 1. Marketing en Communicatie: Leidt branding en communicatiestrategieën.

 2. Financiën: Beheert de financiële gezondheid van de organisatie.

 3. Operaties: Zorgt voor soepele dagelijkse activiteiten.

 4. Sales en Business Development: Streeft naar groei en nieuwe zakelijke kansen.

 5. Human Resources: Beheert personeelsbeleid en ontwikkeling.

 6. Technologie/IT: Beheert technische infrastructuur en innovatie.

 7. Productontwikkeling: Overziet de ontwikkeling en verbetering van producten.

Technische Directeur

Technische Directeur:

 • Discord: Tranquilo_x85x

 • PSNID: Tranquilo_x85x

 • Positie: Technische Directeur

De Technische Directeur focust op sportieve en competitieve aspecten binnen Esports11, met toezicht op:

 1. Spelersontwikkeling: Opleiding en carrièrepaden.

 2. Coachontwikkeling: Training en certificering van coaches.

 3. Scouting en Werving: Identificeren en aantrekken van talent.

 4. Data-analyse: Gebruik van data voor verbetering van spelstrategieën.

 5. Jeugdontwikkeling: Programma's voor jonge spelers.

 6. Performance en Gezondheid: Beheer van fysieke training en gezondheidsmanagement.

 7. Technologie: Implementatie van technologische hulpmiddelen.

 8. Regelgeving en Compliance: Naleving van regels en reglementen.

 9. Esports Strategie: Ontwikkeling van spelplannen voor virtuele wedstrijden.

 10. Gaming Community Management: Beheer van relaties binnen de gaming community.

 11. Digitale Evenementenorganisatie: Managen van online toernooien.

 12. Content Creatie voor Training en Educatie: Ontwikkeling van educatieve content.

Manager
Manager
Manager
Manager

Manager:

 • Discord: Stefandoeland

 • PSNID: Stefansheilaaa

 • Positie: Manager

De voetbalmanager richt zich op:

 1. Teamselectie en management: Samenstellen en beheren van teams.

 2. Tactische Planning: Ontwikkelen van spelstrategieën.

 3. Training en Ontwikkeling: Organisatie van trainingsschema's.

 4. Fysiotherapie en Revalidatie: Beheer van blessures en fysieke conditie.

 5. Scouting: Rekrutering van nieuw talent.

 6. Data-analyse en Prestatiemeting: Gebruik van data voor verbetering van prestaties.

 7. Esports Teammanagement: Beheer van virtuele teams.

 8. Virtuele Tactieken en Strategie: Ontwikkeling van online wedstrijdstrategieën.

 9. Digitale Trainingssessies: Organisatie van online trainingen.

 10. Online Scouting: Identificeren van talent in de virtuele gemeenschap.

 11. Esports Prestatieanalyse: Analyse van in-game statistieken.

 12. Community Engagement: Interactie met de online gemeenschap.


Discord Manager

Discord/Website Manager:

 • Discord: iVenomenema-

 • PSNID: iVenomenema-

 • Positie: Discord Manager

De Discord Manager is verantwoordelijk voor:

 1. Server Set-up en Onderhoud: Inrichten van serverkanalen en rollen.

 2. Community Engagement: Stimuleren van activiteit en betrokkenheid.

 3. Moderatie en Regels Handhaving: Naleving van community richtlijnen.

 4. Technische Ondersteuning: Assistentie bij technische vragen.

 5. Content Management: Beheer van servercontent.

 6. Feedback en Suggesties: Verzamelen van gebruikersfeedback.

 7. Veiligheid en Privacy: Waarborgen van online veiligheid en privacy.

 8. Competitiebeheer: Organisatie van competities en bijhouden van scores.

 9. Team Communicatie: Beheer van privékanalen voor teamcommunicatie.

 10. Training en Ontwikkeling: Creëren van trainingskanalen en materiaal.

 11. Live-Event Coördinatie: Coördineren van live-uitzendingen en toernooien.

D-Coaches:

Deze coaches richten zich op diverse aspecten van spelersontwikkeling:

 1. Technische Vaardigheden en Strategie: Verbetering van spelvaardigheden.

 2. Mentale en Psychologische Ondersteuning: Begeleiding op psychologisch vlak.

 3. Fysieke Training en Welzijn: Advies voor fysiek welzijn.

 4. Data-analyse en Prestatieverbetering: Gebruik van speldata voor feedback.

 5. Community en Sociale Interactie: Bevordering van een positieve gemeenschap.

 6. Content Creatie en Media: Ondersteuning bij content creatie.

 7. Esports, Ethiek en Sportiviteit: Educatie over fair play.

 8. Carrièreontwikkeling en Management: Begeleiding bij professionele esports-carrières.

D-Arbitrage
D-Arbitrage

D-Arbitrage:

D-Arbitrage systemen omvatten:

 1. Regelgeving en Compliance: Ontwikkeling en naleving van spelregels.

 2. Wedstrijdmonitoring en -analyse: Realtime monitoring van wedstrijden.

 3. Geschillenbeslechting: Behandeling van klachten en geschillen.

 4. Opleiding en Certificering: Certificeren van digitale scheidsrechters.

 5. Technologische Ontwikkeling en Ondersteuning: Onderhoud van noodzakelijke technologieën.

 6. Communicatie en Feedback: Transparante communicatie en feedback verzameling.

 7. Ethiek en Fair Play: Promotie van ethisch spelgedrag.

Admin
Admin

Admin:

Admins spelen een veelzijdige rol binnen Esports11, inclusief:

 1. Ledenadministratie: Beheer van ledengegevens en inschrijvingen.

 2. Competitiebeheer: Organisatie van competities en scorebeheer.

 3. Communicatie en Support: Eerste aanspreekpunt voor leden.

 4. Financiële Administratie: Beheer van de bondskas en financiële rapportages.

 5. Eventmanagement: Assistentie bij evenementenplanning.

 6. Technisch Beheer: Onderhoud van digitale tools.

 7. Marketing en Promotie: Ondersteuning van marketingactiviteiten.

 8. Regelgeving en Compliance: Ontwikkeling van regelgeving.

 9. Opleiding en Ontwikkeling: Ondersteuning van opleidingsinitiatieven.

 10. Data-analyse en Rapportage: Analyse van spelactiviteiten en engagement.

Overige afdelingen:

Mogelijke extra afdelingen binnen Esports11 kunnen zijn:

 1. Innovatie en Technologische Ontwikkeling: Implementatie van nieuwe technologieën.

 2. Duurzaamheid en MVO: Bevordering van duurzaamheid binnen de gemeenschap.

 3. Partnerschappen en Business Development: Onderhoud van relaties met partners.

 4. Spelerswelzijn en Mentale Gezondheid: Ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid.

 5. Esports Onderzoek en Onderwijs: Bevordering van academische studie van esports.

 6. Rechten en Licenties: Beheer van juridische zaken.

 7. Community Initiatieven: Organisatie van community versterkende activiteiten.

 8. Toegankelijkheid: Implementatie van toegankelijke technologieën.

 9. Internationale Betrekkingen: Onderhoud van internationale relaties.

 10. Alumni Netwerk: Opbouw van een netwerk van voormalige spelers.