Reglementen

HANDLEIDING VIRTUELE COMPETITIE REGLEMENTENJanuari 2024


 1. Algemeen

Voor alle Esports11® deelnemers geldt: regels vormen een integraal onderdeel van eSport. Duidelijke regelgeving bevordert de sportiviteit en daarmee het plezier van virtuele voetbalwedstrijden. De hoofdscheidsrechter en scheidsrechters zijn volledig bekend met alle regels en zien toe op de juiste naleving ervan tijdens de wedstrijden. Als deelnemer is het van groot belang dat je de regels zorgvuldig leest en begrijpt alvorens deel te nemen aan een competitie.2. Wijzigingen in de regels

Wij streven ernaar om de regels actueel te houden, maar dit is niet altijd mogelijk, aangezien Esports11-officials soms in een fractie van een seconde beslissingen moeten nemen. De regels dienen als richtlijn, en de beslissingen van de officials kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden. Raadpleeg tevens de infopagina en het nieuws voor aanvullingen, uitzonderingen en wijzigingen die van kracht zijn. Esports11 behoudt zich het recht voor om voor, tijdens of na competitiewedstrijden aanpassingen aan deze regels door te voeren indien noodzakelijk om beter tegemoet te komen aan de geest van de regels, fair play en een vloeiend verloop van de competitie.

Als eigenaar van een virtuele club rust de verantwoordelijkheid op uw schouders om ervoor te zorgen dat uw club de competitie met uiterste serieusheid benadert en alle regels van Esports11®️ nauwgezet opvolgt. Indien een speler binnen uw club ergens ontevreden over is of vragen heeft, is het de taak van de club beheerders om in contact te treden met de scheidsrechter(s). Bij onduidelijkheden of vragen dient u deze voor te leggen aan de officials in de officiële club chat.

 3. Zelfpromotie

Het hanteren van zelfpromotie en/of andere vormen van promotie leidt tot uitsluiting uit de competitie. Voorafgaande goedkeuring van de Officials is vereist.

4. Puntenaftrek

Esports11®️ hanteert een puntenaftreksysteem, waardoor het mogelijk is om clubs sancties op te leggen zonder direct een "default" (toekennen van winst aan de tegenstander) toe te passen. Aftrek van 1, 2, 3 punten is mogelijk. Wedstrijden dienen altijd gespeeld te worden, ongeacht de situatie. Hoewel de regels als richtlijn dienen, kunnen de beslissingen van officials variëren afhankelijk van de omstandigheden. (In extreme gevallen kan een Official echter wel een "default" hanteren.)

5. Prijsuitreiking binnen ES11®️

Spelers of teams die in de prijzen vallen of genomineerd worden voor TOTS of andere onderscheidingen maar vervolgens ES11®️ verlaten, maken geen aanspraak meer op individuele of teamprijzen. Het winnende team ontvangt geen prijzen (mits het team na de overwinning nog een seizoen actief blijft in ES11®️). Individuele prijzen voor spelers worden toegekend zolang zij het daaropvolgende seizoen binnen ES11®️ actief blijven (binnen het eigen team of een nieuw team binnen ES11®️).

 6. Geen tegenstander

Clubs die geen wedstrijd hebben vanwege het ontbreken van een tegenstander spelen deze wedstrijd(en) op een later tijdstip, mits de club zich officieel heeft aangemeld voor deelname. Er wordt geen "default winst" toegekend. Wedstrijden worden de week na aanmelding van de nieuwe club verhoogd naar 4 wedstrijden in plaats van 3 op wedstrijddagen. Eerste wedstrijd begint dan om 20:30 in plaats van 21:00. Nieuwe clubs die zich binnen 2 weken (8 wedstrijden) na de start van de competitie aansluiten, halen alle 8 wedstrijden in. Als een nieuwe club in de derde week van de competitie aansluit, is het niet meer mogelijk (voor de nieuwe club) om wedstrijden in te halen. In dat geval wordt 1-0 winst toegekend aan alle clubs. Nieuwe clubs kunnen pas vanaf de tweede helft van de competitiewedstrijden strijden voor overgebleven punten (15 resterende). Nieuwe clubs die zich pas bij de 16e wedstrijd aansluiten, kunnen dienen als sparringpartners voor andere clubs en zich voorbereiden op het volgende seizoen. Alle clubs ontvangen automatisch 6 punten aan het einde van het seizoen.

7. STAPPEN BIJ GEBREK AAN RESPONS VAN DE TEGENSTANDER:

1. Melding door Club Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke van de club meldt het gebrek aan respons van de tegenstander onmiddellijk aan de officiële instantie.

2. Poging tot Uitnodiging:

In de tussenliggende periode probeert de club verantwoordelijke alsnog een uitnodiging te sturen naar de tegenstander.

3. Respons Binnen 5 Minuten:

Indien de tegenstander niet binnen 5 minuten reageert, kan dit leiden tot een puntenaftrek van -2.

4. Hernieuwde Planning:

De wedstrijd wordt alsnog gespeeld, maar op een andere wedstrijddag om de competitieve integriteit te waarborgen.

Deze zakelijk gestructureerde stappen zorgen voor een duidelijk en ordelijk proces in het geval van een gebrek aan respons van de tegenstander op de wedstrijddag.

8. MERKBEPERKINGEN:

8.1. Algemene Merkrichtlijnen:

 • De Admins / Officials behouden het recht om namen, logo's, avatars of branding te weigeren die in strijd zijn met de Gedragscode.

 • Verboden zijn namen, logo's, avatars die lijken op of identiek zijn aan een merk, handelsmerk, andere identiteit, persoon, of de naam/persona van toernooi entiteiten en andere teams.

 • Inbreuk op de rechten van derden zonder expliciete schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

8.2. Clubnaam en Logo:

 • Op PS5 is het niet verplicht om "ES11" in de clubnaam te vermelden.

 • Clubs dienen onderling contact op te nemen en zijn verplicht te reageren in de competitiechat op wedstrijddagen.

 • Het toevoegen van "ES11" aan het logo is niet meer vereist.

8.3. Tenues (Glitches):

 • Spelen met echte clubtenues is niet toegestaan; eigen clubtenues moeten worden gecreëerd als 'eigen merk'.

 • Bij het starten van wedstrijden wachten tot alle teams gereed zijn; tenues mogen niet glitchen.

 • In geval van een tenue glitch:

 • Eerste poging: Aanvoerder wisselen; bij botsing met stream reglement, aanvoerdersband aan alternatieve streamer geven.

 • Tweede poging: Tegenstander stuurt de uitnodiging.

 • Derde poging: Bij aanhoudende glitch, tijdelijke wissel naar echte clubtenues met extra tijd van officials; daarna verplicht terug naar eigen tenues (De komende competitie week).

8.4. Lobby Resetten:

Om ongemakken bij het ontvangen van uitnodigingen te voorkomen, raden wij alle deelnemers aan om de lobby met hun spelers te resetten bij aanvang en na elke wedstrijd. Zorg ervoor deze handeling uit te voeren wanneer alle spelers zich in de lobby bevinden.

Niet naleven van deze richtlijnen leidt tot waarschuwing en mogelijke straf door Esports11.

VRAGEN:

Heb je vragen? Stel deze in de daarvoor bestemde chat (Helpdesk) en vermijd het plaatsen van vragen in de competitie- of vriendschappelijke chat, waar ze niet zullen worden beantwoord.

9. TE LAAT AANMELDEN BELEID:


9.1. Puntenaftrek bij Te Laat Aanmelden:

Clubs die zich te laat aanmelden voor een wedstrijd ondergaan sancties van puntaftrek, oplopend:

 • Eerste keer: -1 puntaftrek

 • Tweede keer: -2 puntenaftrek

 • Derde keer (in één seizoen): -3 puntenaftrek

 • Bij meer dan drie keer: Herhaaldelijke -3 puntenaftrek per overtreding.

Officials beslissen of de wedstrijd kan plaatsvinden of dat deze op een andere dag wordt ingepland. Alle geplande wedstrijden dienen te worden gespeeld en puntaftrek wordt na elke competitieronde toegepast. Dit geldt niet bij bekerwedstrijden.

9.1.1 Bekerwedstrijden:

 • In bekerwedstrijden leidt te laat aanmelden onmiddellijk tot diskwalificatie.

9.2. Uitgestelde wedstrijden:

9.2.1. Competitieronden na Uitstel:

 • Uitgestelde wedstrijden worden ingehaald, maar puntaftrek wordt na elke competitieronde toegepast.

9.2.2. Inhaalprocedure bij Tijdgebrek:

 • Als er geen tijd meer is op dezelfde dag, bepaalt ES11 een geschikte tijd en dag om de wedstrijd in te halen.

9.2.3. Vaste Inhaaldagen:

 • Vaste inhaaldagen zijn woensdag en vrijdag, overeenkomstig de vaste dagen en tijden van ES11, meestal op vrijdag om 22:00.

 • In sommige gevallen kan dit variëren naar "op" woensdag om 20:30/22:00 of vrijdag om 20:30/22:00.

 • ES11 communiceert helder over eventuele wijzigingen om de betrokken partijen op de hoogte te stellen.

10. Indienen

10.1 Line-ups

De opstellingen dienen uiterlijk 5 tot 1 minuut voor de aftrap te worden ingediend, maar in elk geval voor de start van de wedstrijd. Het is verplicht om deze line-ups tijdig in te dienen. Een club krijgt een puntenaftrek van -1 als de wedstrijdlijst niet is ingediend. De stream wordt dan gecontroleerd om te verifiëren of er geen onreglementaire speler tussen zit. Bij herhaaldelijke overtredingen krijgt de club -3 punten in mindering (Scheidsrechters sturen herinneringen in de chat).

10.2 Scores

Als een club vergeet om de scores in te vullen, wordt er een straf opgelegd met mogelijke puntenaftrek van -1 of -3. Herhaaldelijke overtredingen leiden tot -3 punten in mindering (Scheidsrechters sturen herinneringen in de chat).

10.3 Statistieken

Uiterlijk 2 uur na afloop van een wedstrijd dienen deelnemende teams de scheidsrechter de volgende informatie te sturen: het scorebord (verplicht binnen 2 uur), statistieken (verplicht binnen 2 uur). Let op: Rating heeft een aparte sectie! De officials controleren de statistieken na elk weekend.

11. Wedstrijd

ES11®️ stimuleert teams om voor elke wedstrijd een volledig elftal op te stellen om het zo realistisch mogelijk te maken, waarbij het minimum aantal vereiste spelers 8 is. De communicatie over de wedstrijden verloopt via de league chat, waarbij de thuisploeg de verantwoordelijkheid heeft om het gesprek met de tegenstander te starten. Alle details van de afspraak, zoals teamkleuren, aantal spelers, clubnamen (op PS5, bijvoorbeeld 1 of 2 spaties in de clubnaam, enz.), dient duidelijk te worden vermeld.

De "clubs" spelen onder de naam die ze aan ES11®️ officials hebben doorgegeven. Eventuele wijzigingen in deze naam moeten direct gemeld worden. Zorg ervoor dat de teams klaar staan 10 minuten voor de geplande wedstrijd volgens het competitie-schema (in de lobby op de juiste posities). Speel de wedstrijd en dien na afloop je verweer in bij de officials, voorzien van bewijs en tijdsindicatie.

Gebruik de 5 minuten stream tijd uitsluitend voor problemen met verbinding of vertraging. Dit betekent dat het verplicht is om op tijd te starten en niet te wachten op spelers. WEES PROFESSIONEEL!! Als het voorkomt dat de tegenstander (uitspelende team) de uitnodiging van de thuisploeg niet ontvangt door serverproblemen, volg dan de onderstaande stappen:*

11.1 Stappenplan 5 minuten regeling:

Indien blijkt dat de uitnodiging van de thuisspelende ploeg om welke reden dan ook niet aankomt (zichtbaar op de stream), moet het uitspelende team de uitnodiging sturen. ES11®️ zal dan een extra 5 minuten vertraging inschakelen. Na de wedstrijd zal de VAR de beelden bekijken en beslissen of de gevraagde extra 5 minuten rechtsgeldig zijn.

Indienen verweer

Bij het indienen van een verweer, creëer een chat voor zowel eigenaren als ES11®️ officials. Zorg ervoor dat alle vereiste screenshots en tijdsindicaties beschikbaar zijn voor ES11®️ officials. Raadpleeg altijd de officials voordat je een wedstrijd annuleert. Wedstrijden worden altijd gespeeld.

12. Wedstrijd verplaatsen

ES11 Clubs kunnen tot 7 dagen voor de geplande wedstrijd een aanvraag indienen om de wedstrijd te verplaatsen. Alle betrokkenen worden achteraf geïnformeerd via de officiële clubchat. Indien de termijn korter is dan 7 dagen, kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedkeuring van de official, die vervolgens in overleg gaat met de tegenstander.

12.1 Korter dan zeven dagen

Wedstrijden binnen 7 dagen kunnen worden verplaatst indien de officials en de tegenstander hiermee akkoord gaan, met een minimum van 5 dagen. Verplaatsing binnen vier dagen of slechts enkele uren voor de wedstrijd is niet mogelijk. De wedstrijd dient uiterlijk 1 of 2 weken na de oorspronkelijke datum te worden gespeeld (inhaalwedstrijd). Alle nog te spelen wedstrijden moeten 2 weken voor het einde van het seizoen zijn gespeeld. Na deze deadline is verplaatsing naar een latere datum niet meer mogelijk.

Het verzoek tot verplaatsing van een wedstrijd naar een latere datum dan oorspronkelijk vastgesteld voor ES11 Clubs kan worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Beide verenigingen moeten schriftelijk (via Discord) akkoord gaan, onder toezicht van de ES11 Officials.

 • De wedstrijd moet uiterlijk zijn gespeeld vóór de eerstvolgende (gedoogde) speelronde.

 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, behouden de officials het recht om het verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld vanwege een eerlijk competitieverloop. Denk hierbij aan het behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma te halen ten behoeve van een volledig programma.

13. NIET SPEELGERECHTIGD - CONTRACTEN 

 13.1 Onbekende accounts

Het gebruik van onbekende accounts (PSN ID, GAMERTAGS) is strikt verboden. In uitzonderlijke gevallen kan een speler gedwongen zijn om op een oud, tweede, derde, of vierde account te spelen. Indien dit zich voordoet, dient de speler dit onmiddellijk te melden aan de officials.

 • Het niet naleven hiervan resulteert in een puntenaftrek van -1, met vereist bewijs achteraf. Daarnaast wordt de speler (PSN ID, Gamertag) gedurende het gehele seizoen uitgesloten van deelname aan een club.

13.2 Clubs die spelers opstellen die geen lid zijn van Esports11 en niet onder contract staan bij die club

 • Clubs die deze regel overtreden, worden beschouwd als fraudeurs en ontvangen een puntenaftrek van -3 (zie fraude), zonder de mogelijkheid tot bewijs achteraf. Bovendien wordt de speler (PSN ID, Gamertag) gedurende het hele seizoen uitgesloten van deelname aan een club. De wedstrijd zal op een andere door ES11 aangegeven datum worden overgespeeld.*

14. TIJDREKKEN

14.1 85ste minuut

Tijdrekken is enkel toegestaan in de 85ste minuut van een wedstrijd. Onder tijdrekken verstaan we het bewust naar de cornervlag gaan en daar de bal vasthouden.

14.2 Straffen

 • Elke club die voor de 85ste minuut tijd rekt (tot 84:59 en eerder), krijgt een puntenaftrek van -1. De stream wordt gecontroleerd (indienen van verweer met tijdsaanduiding is vereist).*

 • Bij herhaling ontvangt de club -3 punten voor elke overtreding. Scheidsrechters geven waarschuwingen in de chat. Bovendien kan de speler van de betreffende club een schorsing opgelegd krijgen.

14.3 Besluit

De scheidsrechters (videorefs) zullen de beelden binnen 7 dagen (168 uur) beoordelen en een definitief besluit nemen. Het oordeel van de officials is bindend en kan niet worden aangevochten.

15. SPELER DIE TIJDENS DE WEDSTRIJD ERUIT WORDT GEKICKT

15.1 Minder dan 11, oftewel Speel je met botje?

 • Een speler die tijdens de wedstrijd wordt uitgesloten of verbinding verliest, wordt vervangen door de (Bot). Indien deze CPU (Bot) een rode kaart ontvangt, is deze vanzelfsprekend niet geldig.

 • De 85ste minuut regel is alleen van toepassing op een team met elf spelers. Bij minder dan elf spelers, inclusief gevallen waarin een speler wordt uitgesloten door verbindingsproblemen, kunnen clubs geen gebruik maken van de 85ste minuut regel.*

15.2 Gebruik van de 85ste minuut regel bij uitsluiting van het botje:

Indien het botje een rode kaart ontvangt, wordt de 85 minuten regel weer beschikbaar voor je team. Bijvoorbeeld, met 10 spelers op het veld en 1 botje, heb je in totaal 11 virtuele poppetjes op het veld. In deze situatie is het niet toegestaan om gebruik te maken van de 85 minuten regel. Echter, wanneer het botje een rode kaart krijgt en je staat met 10 professionele spelers op het virtuele veld, dan is het wel mogelijk om de 85 minuten regel te benutten.

16. STREAMEN

16.1 Streaming Kanaal

Als club dien je verplicht minimaal 1 streaming kanaal te hebben, waarbij ten minste 2 streamers toegang hebben tot dit kanaal. Alle wedstrijden dienen (live) te worden uitgezonden op het bij Esports11®️ bekende streaming kanaal en worden opgenomen.

De aanvoerder van het team streamt de wedstrijd vanwege de uitnodiging, die zichtbaar moet zijn op de stream. Het is handig als de club een verweer indient met het verhaal dat de uitnodiging niet is geaccepteerd. Soms kan EA FC last hebben van een lobby glitch, waardoor de tegenstander de uitnodiging niet ontvangt. Op deze manier kan de club bewijzen dat het een lobby glitch betreft. Als dit bewijs ontbreekt, kan het verweer niet worden geaccepteerd.

Een door de club gekozen speler neemt de wedstrijden op (! Zeer belangrijk). Als de stream wegvalt door verbindingsproblemen, zorgt de club ervoor dat de opnames van de wedstrijd zo snel mogelijk worden geüpload naar het YouTube-streamingkanaal en het Esports11®️ clubaccount (binnenkort beschikbaar op het platform).

LET OP!! Een doelman kan geen streamer zijn. Hoewel een doelman natuurlijk wel mag streamen, kan dit niet worden gebruikt voor de league.

De club dient ervoor te zorgen dat de stream uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd begint, waarbij de formatie en de line-up van het team duidelijk zichtbaar worden gemaakt.

16.2 Algemene Richtlijnen

Om de integriteit van de competitie te waarborgen, is het verplicht om de volledige wedstrijd te streamen, met een minimale streamlengte van 25 minuten. In de rust of aan het einde van de wedstrijd drukt de teamaanvoerder op het vierkantje (PS5) / (Blauwe x-knop XBOX) op de joystick. Hierdoor kunnen kijkers de spelerslijst van jouw team en die van de tegenstander bekijken. Het streamen van een samenvatting van de wedstrijd is ook vereist, zodat Esports11®️ deze kan gebruiken voor het belonen van de beste spelers, clubs en eigenaren/managers.

Na elke wedstrijdstream moeten alle statistieken van alle spelers van je club zichtbaar zijn. Het is van essentieel belang dat elk team live statistieken toont op de stream en deze opslaat.

Alle wedstrijdstreams van een seizoen dienen minimaal 4 maanden beschikbaar te blijven op je streamkanaal en clubaccount. Esports11®️ vereist dat de streams via YouTube worden gestreamd, omdat de voorwaarden van andere streamingdiensten vaak minder gunstig zijn, vooral met betrekking tot gratis opslag van streams. Hoewel het mogelijk is om via Twitch te streamen, moet je dan wel gebruikmaken van de volledige streamingdiensten van Twitch.

Voor het streamen dien je in de FIFA-instellingen de audiogeluiden van het menu uit te schakelen, aangezien streamingdiensten streams regelmatig verwijderen wegens schending van auteursrechten.

16.2 Gevolgen van Niet Streamen

Het ontbreken van streams/opnames van wedstrijden kan resulteren in:

 • Eerste keer: -1 puntaftrek

 • Tweede keer: -2 puntenaftrek

 • Derde keer (in één seizoen): -3 puntenaftrek

 • Bij meer dan drie keer: Herhaaldelijke -3 puntenaftrek per overtreding.

16.3 Verplicht op de Stream!

De aanvoerder fungeert als de streamer. Een alternatieve streamer (Vice Aanvoerder) kan ook worden aangewezen. Een doelman kan echter geen aanvoerder zijn.

16.4 Taken na de Wedstrijd

Om een vlotte afhandeling te waarborgen, vragen we het volgende van jullie:

1. Speelgerechtigd Controle: Druk na de wedstrijd gedurende 3-7 seconden op Vierkant, zodat de Stats Official de spelers op speelgerechtigheid kan controleren.

2. Spelersbeoordeling: Blijf 3 seconden op elke speler staan. Als je dit doet volgens de instructies van de Stats Official, kost dit 33 seconden.

3. Spelersprestaties: Alle prestaties moeten op de stream te zien zijn. Scroll ten minste 2 seconden door elke van de 10 prestatiebeoordelingen. Als je dit doet zoals de Stats Official vraagt, neemt dit 20 seconden in beslag.

In totaal heeft de streamer/aanvoerder slechts 60 seconden (1 minuut) nodig om aan deze afspraken te voldoen.*

16.5 Gelijkspel:

Bij een gelijkspel verzoeken we beide clubs vriendelijk om de wedstrijd niet te verlaten. Beide clubs houden ten minste 2-3 spelers in het spel, zodat de streamer voldoende tijd heeft om de statistieken te bekijken.

LET OP! De statistieken worden wekelijks gecontroleerd, dus zorg ervoor dat je deze correct invoert. Scores worden op dezelfde dag gecontroleerd.

17. SANCTIES:

Bij afwezigheid van een stream of het verwijderen ervan wegens auteursrechten, worden de statistieken op nul gezet.

18. Invoeren van Line-up en Statistieken op de Website:

De spelers vermeld in de Line-up moeten tevens aangeduid worden met hun specifieke positie. Dit is essentieel voor het statistische algoritme.

Voorbeeld:

 • Coachingio (LA)

 • DennyvdBos (RA)

18.1 Invoeren van Statistieken op de Website:

 • Rating: Voer altijd een punt in plaats van een komma in. Bijv.: 7.2 Goed - 7.2 Fout (afhankelijk van de spelersprestatie en het gedeelte met spelersbeoordeling)

 • Doelpunten: Wordt bekend na de wedstrijd (afhankelijk van de spelersprestatie en spelersbeoordeling)

 • Assists: Wordt bekend na de wedstrijd (afhankelijk van de spelersprestatie en spelersbeoordeling)

 • Belangrijke Passes: Wordt bekend na de wedstrijd, alleen zichtbaar in het gedeelte met spelersprestaties

 • Geslaagde Tackles: Voer alleen het cijfer voor de "/" in (afhankelijk van de spelersprestatie en spelersbeoordeling)

 • Onderscheppingen: Voer alleen het cijfer voor de "/" in (alleen zichtbaar na de wedstrijd bij spelersprestaties)

 • Bal Veroverd: Voer alleen het cijfer voor de "/" in (alleen zichtbaar na de wedstrijd bij spelersprestaties)

 • Clean Sheet (De Nul Gehouden): Geldt alleen voor de doelman

 • Reddingen: Geldt alleen voor de doelman (afhankelijk van de spelersprestatie en spelersbeoordeling). Opmerking: Bij de spelersbeoordeling is dit al volledig berekend. Alleen bij de spelersprestatie moet een optelsom gemaakt worden (schoten gepakt + schoten gepareerd bij elkaar optellen). Raadpleeg gemakshalve direct de spelersbeoordelingen.

 • Gele en Rode Kaarten: Alleen zichtbaar na de wedstrijd bij spelersbeoordeling

19. Voorbereiding van een Wedstrijd:

Beide deelnemende teams melden zich 60 minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijd in de lobby bij de scheidsrechter. In deze tijd controleren teams hun verbinding en de server, bereiden streamkanalen voor, en informeren elkaar over de tenuekleuren (thuisteam in gebruikelijke kleur) en het aantal spelers waarmee ze spelen.

20. WIJZE WAAROP DE SCHEIDSRECHTERS DE COMPETITIE GAAN LEIDEN EN BEGELEIDEN.

20.1 Punctualiteit en Connectiviteit:

Alle wedstrijden dienen exact op tijd te starten. Zorg ervoor dat:

 • Je spelers voor de wedstrijd hun internetverbinding testen.

 • Duidelijke afspraken worden gemaakt voor het geval van uitval, aangezien er slechts 5 minuten vertraging is. Deze tijd wordt alleen gebruikt als er daadwerkelijk iemand uitvalt.

 • Zorg ervoor dat je team snel kan herstarten (spreek hiervoor een code af). Eigenaren / Beheerders hoeven dit niet te vermelden, omdat dit te veel tijd in beslag neemt. Het is de bedoeling dat iedereen snel uit de lobby gaat, en de tegenstander zal vanzelf zien dat iedereen de lobby heeft verlaten.

20.2 Voor het Startsignaal:

De scheidsrechter zal het startsignaal (ES11®️ officials geven aan wanneer iedereen moet starten) geven om de wedstrijden te beginnen. Dit houdt in:

 • Alle clubs 5 minuten voor de start van de wedstrijd hun clubstreamkanaal actief hebben.*

 • Het thuisspelende team al de naam van de tegenstander klaar heeft staan om de uitnodiging te sturen, en dit dient zichtbaar te zijn op de streams.*

 • De scheidsrechters sturen exact op tijd in de ES11®️ Competitie Chat een bericht om te starten, zodat alle clubs tegelijk beginnen.*

 • Bij twijfel zal de scheidsrechter aan alle clubs vragen hoeveel spelers ze in de lobby hebben voordat de wedstrijd begint. Teams met minder dan 8 spelers of zonder doelman kunnen niet spelen.*

20.3 Uitnodiging Versturen:

Het thuisspelende team stuurt de uitnodiging. Het uitspelende team stuurt ter herinnering hun clubnaam in de chat.

20.3.1 Wedstrijduitnodigingen: Sturen en Ontvangen

Om ervoor te zorgen dat de uitnodiging van het thuisspelende team direct wordt gezien, volgen hieronder enkele stappen die moeten worden gevolgd:

 1. Na het spelen van een wedstrijd, wacht tot alle spelers in de lobby zijn.

 2. Vraag iedereen om de lobby te verlaten. Laat één speler in de lobby wachten tot iedereen vertrokken is, waarna deze speler ook de lobby verlaat.

 3. Nadat iedereen de lobby heeft verlaten, kunnen alle spelers weer toetreden en direct hun positie innemen om de uitnodiging te verzenden of te ontvangen.

Deze procedure moet door elke club worden gevolgd na elke gespeelde wedstrijd. De official zal een herinnering sturen in de chat van de desbetreffende competitie.

20.4 Score Screenshot:

Na de wedstrijd stuurt alleen het thuisspelende team de screenshot van de uitslag van de wedstrijd.

21. HOOFDSTUK SCHEIDSRECHTERS

Esports11®️ benoemt een hoofdscheidsrechter en assistent-scheidsrechter voor elke competitie, met een overrulende commissie die eindverantwoordelijkheid draagt.

21.1 Taken scheidsrechters / Officials:

 • Evaluatie van door teams ingevoerde statistieken

 • Handhaving van reglementen

 • Beslissingen over toewijzing van gele/rode kaarten (bij een speler die Bbg)

 • Beslissingen over schorsing/royering van spelers, teams of clubs

 • Toezicht op matchfixing/cheaten/fraude/glitchen

 • Toezicht op contracten tussen clubs en spelers

 • Begeleiding bij geschillen tussen deelnemers en/of clubs

 • Geven van het startsein van de wedstrijd

 • Begeleiding van nieuwe clubs (eigenaren en beheerders)

 • Beheren van aanmeldings- en transferlijsten

 • Openen en sluiten van de teamchat

 • Houden van controle op alfabetische volgorde van transfers in W12

 • Controle op het transfer matching system W5-W121

22. GAMEPLAY

 • Een doelman (DM) is verplicht.

 • Elke (Any) is verboden.

 • Een club die met 11 spelers speelt, mag alle tactieken en regels toepassen.

 • Een club met 10 of minder spelers (inclusief doelman) mag GEEN ultra defensieve tactieken, in-game tactieken of de 85m-regel gebruiken.

 • Belemmering van de doelman is verboden, evenals staan binnen het 5-meter gebied van de doelman door de tegenstander. Overtreding van deze regel resulteert in het afkeuren van het doelpunt, in afwachting van ,impliciete gegevens.

 • De doelman mag zijn spelers positioneren waar hij wil, inclusief op de doellijn.

23. BOEKINGEN (Kaarten)

23.1 Gele Kaarten:

Zoals bekend leidt twee keer geel tot rood.

23.2 Registratiesystemen:

Er zijn drie registratiesystemen:

 • Registraties uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie, of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);

 • Registraties uit bekerwedstrijden;

 • Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-offs.

23.3 Registratie Royal League:

Competitie:

Aantal registraties | Aantal wedstrijden uitsluiting

 • 1: 0

 • 2: 0

 • 3: 0

 • 4: 0

 • 5: 1

 • 6: 0

 • 7: 0

 • 8: 0

 • 9: 0

 • 10: 1

Iedere vijfde registratie binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiedag.

23.4 Bekercompetitie:

Aantal registraties | Aantal wedstrijden uitsluiting

 • 1: 0

 • 2: 0

 • 3: 1

 • 4: 0

 • 5: 0

 • 6: 1

Iedere derde, zesde en vervolgens elke volgende derde registratie binnen de registratieperiode van één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de bekercompetitie voor de betrokken speler.

Uitsluitingen vanuit de bekercompetitie gelden niet voor de overige competities en omgekeerd.

23.5 Bij het ontvangen van een rode kaart wordt een speler pas de volgende wedstrijddag geschorst.

Voorbeeld:

Een speler krijgt om 21:00 een rode kaart of zijn vijfde gele kaart, dan mag deze speler de wedstrijd van 21:30 en de daaropvolgende gewoon spelen en is pas de volgende speeldag voor één wedstrijd geschorst.

 • 5 gele kaarten = 1 wedstrijd schorsing (Competitie)

 • 3 gele kaarten = 1 wedstrijd schorsing (Beker)

 • 1 rode kaart = 1 wedstrijd schorsing

Cheats en glitches zijn ten strengste verboden.

Indien je een verweer wilt indienen met betrekking tot een incident tijdens een competitiewedstrijd, moeten er schermafbeeldingen of videomateriaal beschikbaar zijn en op verzoek worden ingediend.

 24. Verweer indienen

Het bewijs ligt in de stream. Zonder een stream kunnen de officials u niet helpen en wordt uw verdediging niet verwerkt.

24.1 Wijze van indiening van verweer:

 • Streamlink met uitleg van de verdediging

 • Tijdsindicatie van het streamkanaal

 • Tijdsaanduiding van de FIFA-minuut

25. Punten

Het behaalde aantal punten na 34 wedstrijden bepaalt in eerste instantie de eindstand. Als dat gelijk is, ga naar punt 2.

2. Doelsaldo

Bij gelijke punten wordt het doelsaldo overwogen. Tel alle gescoorde doelpunten op en trek de tegendoelpunten af om het doelsaldo te bepalen. Een hoger doelsaldo is beter. Als beide teams een gelijk doelsaldo hebben, gaan we naar punt 3.

3. Aantal gescoorde doelpunten

Als het doelsaldo gelijk is, wordt gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. Het team met de meeste doelpunten wordt dan kampioen. Bijvoorbeeld, als team A 71 doelpunten heeft gescoord en 31 heeft geïncasseerd (een saldo van 40+), en team B heeft 70 doelpunten gescoord en 30 geïncasseerd (ook 40+), wint team A omdat ze één doelpunt meer hebben gescoord.

4. Beslissingstest

Als geen van de bovenstaande criteria een winnaar oplevert, wordt een beslissingsspel gepland.

26. Eigenaren / Clubbeheerders die halverwege het seizoen stoppen en de club onbeheerd achterlaten!

De eigenaar / Clubbeheerders wordt dan voor onbepaalde tijd geschorst (zowel als eigenaar en speler). Als de eigenaar / Clubbeheerders verder willen spelen als speler, moeten ze eerst zorgen voor een nieuwe eigenaar / Clubbeheerders (opvolger) die het seizoen zal uitspelen. Als de eigenaar / Clubbeheerders dit weigeren, blijft de schorsing van kracht! De ES11-officials zullen dan de spelersgroep de kans geven om het zelf op te lossen en een leider aan te wijzen die de club tot het einde van het seizoen zal leiden en beheren. Als niemand de club wil overnemen, worden de spelers ook geschorst tot het einde van het seizoen of voor onbepaalde tijd. Het nieuwe bestuur kan de naam behouden of een nieuwe naam voor de club kiezen.

26.1 Geen overname

Als niemand binnen de club de verantwoordelijkheid op zich wil nemen, wordt de club uit het systeem verwijderd. Alle clubs die tegen deze club hebben gespeeld (verloren of gelijk gespeeld), krijgen aan het einde van het seizoen automatisch een 1-0 overwinning toegewezen. De uitslag van de clubs die tegen deze club hebben gespeeld en die de wedstrijd hebben gewonnen, blijft geldig.

27. Degradatiereglementen

Het is een bekend fenomeen dat clubs die degraderen vaak hun club opgeven en zich vervolgens aanbieden bij een andere club. Clubs die degraderen of op het punt staan te degraderen, dienen hun degradatie te accepteren en verplichten zichzelf om ook in het nieuwe seizoen aan de competitie deel te nemen en deze volledig uit te spelen. Degradatieclubs die dit doen zonder een officiële opgave te hebben gedaan, kunnen mogelijk een beloning verwachten. Alle deelnemende clubs zijn voor één seizoen gebonden aan Esports11.

28. V-Champ:

Het is verplicht dat alle wedstrijden worden gespeeld in de V-Champions Final. Mocht het voorkomen dat een club niet kan spelen vanwege serverproblemen, dan zullen de officials een nieuwe datum plannen voor de inhaalwedstrijden. Hierdoor wordt de V-Champions Final een week later gespeeld. Let op: om in aanmerking te komen voor inhaalwedstrijden, moet je club volledig volgens de reglementen hebben deelgenomen.

Bedankt voor het lezen en we verzoeken jullie vriendelijk om deze regels nauwgezet op te volgen. Mocht je regelovertreders of onruststokers tegenkomen, laat het ons dan weten via de officials op verschillende platforms, waaronder e-mail (Support@esports11.com), Discord (kanaal: #Ticket, #VIPpremium), en de chatbox op onze website.

De volledige reglementen zijn te vinden in de ES11®️ Pro League Handleiding.

Copyright © 2024 Esports11®️. Alle rechten voorbehouden.